Veikla

Ataskaitos

2023 finansinių metų šilumos ir karšto vandens tiekimo sąnaudos

2022 metų finansinių ataskaitų rinkinys

RAS aprašas 2022 m

Metinis ataskaitų rinkinys (šilumos sektorius)

Auditoriaus sąnaudų patikros ataskaitą ir priedai

2022 finansinių metų šilumos ir karšto vandens tiekimo sąnaudos

2021 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys.

Patikra ir priedai 2021 m

RAS aprašas 2021 metai

2021 m. auditoriaus išvada. Metinis pranešimas

Metinis ataskaitų rinkinys (šilumos sektorius)

2021 m. šilumos ir karšto vandens tiekimo sąnaudos.

RVA patikros ataskaitos priedai

2020 m. Audito ataskaita

Metinis ataskaitų rinkinys (šilumos sektorius)

2020 metų šilumos ir karšto vandens tiekimo sąnaudos

2020 m. finansinė ataskaita

Metinių Finansinių ataskaitų rinkinys

RAS aprašas 2020 metai

2020 m. metinis pranešimas

RAS aprašas 2019 m

Finansinė atskaitomybė už 2019 metus

2019 m. audito išvada

2019 m. šilumos ir karšto vandens tiekimo sąnaudos

2019 m. metinis ataskaitų rinkinys (šilumos sektorius)

Audito ataskaita 2019 m su priedais

Techninės užduoties 2019 m. 3.1-3.5 priedai

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 metus

2018 metų audito išvada

2018 m.  finansinių metų šilumos ir karšto vandens tiekimo snaudos

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2017 metus

2017 metų audito išvada

2017 finansinių metų šilumos ir karšto vandens tiekimo sąnaudos

RAS ataskaitos 2017 metai

2017 metų sąnaudų audito išvada

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2016 metus 

2016 m audito išvada

2016 finansinių metų šilumos ir karšto vandens tiekimo sąnaudos

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2015 metus

Bendroves metinis pranesimas 2015 m

2015 m šilumos ir karšto vandens tiekimo sąnaudos

Auditoriaus isvada 2015 m.

Reguliavimo apskaitos sistemos aprašas

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2014 metus

Veiklos ataskaita už 2014 metus

Ekonominių rodiklių suvestinė 2014 m