Apie mus

Vizija, Misija, Vertybės

VIZIJA

Būti pripažinta Ignalinos miesto ir rajono bendruomenėje, Lietuvoje ir už jos ribų, kurioje kiekvienas įmonės klientas jaustųsi saugus ir tinkamai galėtų naudotis mūsų įmonės teikiamomis paslaugomis. Būti patrauklia ir tinkama darbo vieta personalo profesinių ir asmeninių kompetencijų taikymui ir ugdymui. Kitų įmonių vertinama kaip patikima partnerė bei atvirumą pokyčiams.

 

MISIJA

Teikti klientams kokybiškas šilumos ir karšto vandens vartotojams paslaugas, vadovaujantis įstatymais. Užtikrinti teikiamų paslaugų kokybė.

 

MŪSŲ VERTYBĖS

Orumas ir pagarba.

Pasitikėjimas, komandinis darbas.

Bendradarbiaviams su klientais.