Informacija

Gyventojams

Informuojame Ignalinos, Dūkšto, Vidiškių šilumos vartotojus, kad kiekviename gyvenamajame name yra įrengti automatizuoti šilumos punktai, kurie pasiekus + 10 °C lauko oro temperatūrą automatiškai atjungia gyvenamojo namo šildymo sistemą. Lauko temperatūrai nukritus iki +8 °C, šilumos punktas įsijungia.

Atmintinė dėl patekimo į privačią teritoriją

PASIRUOŠIMAS 2019 M. – 2020 M. ŠILDYMO SEZONUI PLANAS – GRAFIKAS

Karšto vandens tiekimo grafikas 2019 m.

UAB Ignalinos šilumos tinklų informacija gyventojams dėl pasirodžiusios informacijos žiniasklaidoje

Karšto vandens tiekimo grafikas 2018 m.

Sužinokite, kaip šiluma keliauja daugiabučiame name

Pasikeitimai sąskaitose už šildymą

Karšto vandens tiekimo grafikas 2017 metams

VKEKK informacija

Informacija apie vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektus

Vartotojų kreipimosi nagrinėjimo tvarka 

Vartotojų prasymų ir skundų nagrinėjimo tvarka

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Informacija apie išduotas šilumos įrenginių prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygas – Sąlygų nebuvo išduota.

Informacija apie neplanuotą šilumos tiekimo apribojimą ar nutraukimą Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais terminais – Šilumos tiekimas nebuvo nei apribotas nei nutrauktas