Naujienos

Dėl SŽNS plano viešinimo

2024-02-29

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2024 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1-4 patvirtintas Ignalinos rajono savivaldybės Ignalinos miesto, Dūkšto miesto ir Vidiškių kaimo teritorijoje esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų planas (toliau – Planas). Žemės sklypų savininkams, kurių sklypai ar daugiabučiai patenka į nustatytos apsaugos zonos teritoriją, buvo išsiųsti informaciniai pranešimai. Sklypų sąrašas, kurių savininkams nepavyko įteikti pranešimų, bei visa kita su Planu susijusi informacija skelbiama Plano iniciatoriaus interneto svetainėje. 

Plano iniciatorius: UAB ,,Ignalinos šilumos tinklai“ į. k. 155634880, Vasario 16-osios g. 41, LT-30112 Ignalina, interneto svetainės adresas https://www.igst.lt. Planų rengėjas: VĮ Registrų centras, Lvivo g. 25-101, LT-09320 Vilnius, www.registrucentras.lt

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į Plano rengėjo VĮ „Registrų centras“ atsakingą asmenį – Dainių Umbrasą tel. +370 658 56753, el.p. dainius.umbrasas@registrucentras.lt ar 
UAB „Ignalinos šilumos tinklai“ el.p. inzinierius@igst.lt  tel. +370 675 19908.

Įsakymas dėl plano patvirtinimo
Objektai kurių savininkams nepavyko įteikti informacinių pranešimų
UAB Ignalinos šilumos tinklai SŽNS Palanas