Naujienos

INFORMACIJA APIE PATVIRTINTINTĄ APSAUGOS ZONŲ PLANĄ

2024-01-03

Informuojame, kad, vadovaujantis 2019 m. birželio 6 d. LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu Nr. XIII-2166 (TAR, 2019-06-19, Nr. 9862; su vėlesniais pakeitimais)), LRV 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ (TAR, 2019-06-19, Nr. 9862; su vėlesniais pakeitimais) ir LR energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 patvirtintu Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu “ (TAR, 2020-10-13, Nr. 21224; su vėlesniais pakeitimais), yra parengtas ir LR energetikos ministro įsakymu patvirtintas Ignalinos rajono savivaldybės Ignalinos miesto, Dūkšto miesto ir Vidiškių kaimo teritorijoje esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų planas  (toliau – Planas).
Plano iniciatorius – UAB Ignalinos šilumos tinklai, adresas  Vasario 16-osios g. 41, LT-30112 Ignalina. Kontaktinė informacija: Inžinierius Dovydas Šimkūnas mob.: 8-675-19908, El.p. inzinierius@igst.lt
Plano rengėjas  -  VĮ Registrų centras, Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius. Papildomais klausimais galite kreiptis į Valstybės įmonės Registrų centro, Vakarų Lietuvos 2 grupės vadovą Dainių Umbrasą el. p.  Dainius.Umbrasas@registrucentras.lt> arba tel. +370 658 56753.
Plano tikslas parengti, tenkinant viešąjį interesą, Ignalinos rajono savivaldybės Ignalinos miesto, Dūkšto miesto ir Vidiškių kaimo teritorijoje esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų planą (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto).

Aiškinamasis raštas
Ignalininos raj. planas
Ignalininos raj. savivaldybės žemės sklpų planas
Energetikos ministerijos įsakymas