Naujienos

KATILINŲ STABDYMO GRAFIKAS PROFILAKTIKOS – REMONTO DARBAS ATLIKTI

Eil. Nr.

Katilinės pavadinimas

Numatomas stabdymo  laikotarpis

Pastabos

1.

Ignalinos centrinė katilinė

Neplanuojama

-

2.

Vidiškių katilinė

Nuo 2024-07-15 iki 2024-07-26

 Katilinė  stabdoma remonto darbams

3.

Dūkšto katilinė

Nuo 2024-08-01 iki 2024-08-31

Katilinė  stabdoma dėl naujo granulinio katilo įrengimo